RCIiTT ZUT zaprasza 21 czerwca br. na dyżur ekspercki w godzinach od 8.00 do 15.00.

 Dyżur ma formę jednogodzinnych indywidualnych spotkań, podczas których ekspert RCIITT - p. Angelika Łysiak, wyjaśni wszystkie kwestie związane z finansami w Horyzoncie 2020. Po dokonaniu rejestracji należy skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia godziny konsultacji.

Spotkanie skierowane jest do podmiotów przygotowujących wnioski do Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz jednostek realizujących już projekty, w szczególności do pracowników naukowych i administracyjnych uczelni wyższych oraz przedsiębiorców.

Uczestnictwo w dyżurze będzie doskonałą okazją do zapoznania się z najważniejszymi zasadami finansowymi obowiązującymi w programie Horyzont 2020. Dowiedzą się Państwo m.in.: jakie występują formy wykazywania kosztów, jakie są kryteria kwalifikowalności kosztów oraz co obejmują poszczególne kategorie kosztów bezpośrednich projektu, kiedy się uwalniają i na co można je przeznaczyć.

Program szkolenia oraz rejestracja dostępne są na stronie RCIiTT: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/finanse-w-horyzoncie-2020