Redakcja miesięcznika Forum Akademickie zaprasza pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35 lat do napisania artykułu, który będzie popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Nabór trwa do 11 września br.

Szczegółowe informacje