Gospodarka morska w Polsce w latach 2015-2016 - raport GUS

Integralne części gospodarki morskiej to: działalność portów morskich, rybołówstwo, przemysł stoczniowy, eksploatacja zasobów wszechoceanu, turystyka i rekreacja oraz administracja, szkolnictwo i nauka oraz ratownictwo morskie. Publikacja Gospodarka morska w Polsce w latach 2015 i 2016 przedstawia wybrane najważniejsze rodzaje działalności morskiej, na tle tendencji od 2005 r. Do publikacji włączono po raz pierwszy statystyczną analizę działalności turystyki morskiej i przybrzeżnej.

POBIERZ RAPORT