Marka ZROBIONE W SZCZECINIE

Marka „Zrobione w Szczecinie” przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom, wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta Szczecin, produkowanym lub oferowanym przez przedsiębiorców, instytucje i inne podmioty z siedzibą w Szczecinie. Marka ma charakter honorowy.

REGULAMIN I WNIOSEK O PRZYZNANIE MARKI