Ogłoszono konkurs z zakresu technologii materiałowych - TECHMATSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 2 konkurs w Strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

Projekty składane w ramach konkursu mają dotyczyć jednego z poniższych obszarów problemowych:
1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Wynikiem projektów ma być opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.
Minimalna wartość projektów to 5 mln zł. a maksymalna 30 mln zł.

Wnioskodawcą musi być konsorcjum naukowe składające się z minimum 3 partnerów (w tym min. 1 jednostka naukowa i minimum  1 firma).

Minimalna wartość projektów to 5 mln zł. maksymalna 30 mln zł. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF.
Rozpoczęcie naboru:  09 kwietnia 2018 r., koniec; 08 czerwca 2018 r. (godz. 15:00).

Ogłoszenie o konkursie >>> 

Dokumenty konkursowe >>>