Raport EUIPO dotyczący naruszania praw własności intelektualnej w UE

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikował sprawozdanie dotyczące naruszania praw własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że każdego roku w całej UE straty z powodu podrabiania produktów w 13 sektorach gospodarki wynoszą 60 mld euro. W ciągu ostatnich 5 lat EUIPO śledziło koszty ekonomiczne podrabiania produktów w sektorach uznanych za podatne na naruszenia praw własności intelektualnej. 

Łączne straty równoważne są 116 euro na obywatela UE rocznie. Ponieważ legalni producenci produkują mniej niż produkowaliby w przypadku braku zjawiska podrabiania produktów, zatrudniają oni  mniej pracowników. Przekłada się to na utratę 434 000 miejsc pracy w poniżej 13 wymienionych sektorach: kosmetyki i higiena osobista, odzież, obuwie i akcesoria, artykuły sportowe, zabawki i gry, biżuteria i zegarki, torebki i walizki, nagrania muzyczne, napoje spirytusowe i wina, środki farmaceutyczne, pestycydy, smartfony, baterie i opony.

W sprawozdaniu szacuje się, że w związku z obecnością podrabiania produktów, 13 sektorów traci w Polsce 11,8% sprzedaży bezpośredniej rocznie.

Jest to równowartość około 2,7 miliarda EUR (11,4 mld PLN) lub 72 EUR (301 PLN) na jednego mieszkańca Polski rocznie.

Treść sprawozdania