KE poszukuje ekspertów z dziedziny obronności

Europejska Agencja Obrony (EDA) tworzy bazę danych niezależnych ekspertów, niezbędnych w związku z działaniami przygotowawczymi w zakresie badań nad obronnością do następujących zadań:

 • Monitorowanie realizacji działań;
 • Recenzje, kontrole i audyty dotyczące etyki.
EDA poszukuje ekspertów o wysokim poziomie wiedzy i wojskowego doświadczenia zawodowego w jednym lub kilku następujących obszarach:
 • Platformy bezzałogowe;
 • Dowodzenie, kontrola, komunikacja, komputery, wywiad, nadzór i rekonesans (C4ISR);
 • Systemy ochrony sił i żołnierzy;
 • Wojskowa cyberochrona;
 • Technologie laserowe;
 • Części elektroniczne.
Ponadto będą potrzebne ekspertyzy w przypadku zagadnień przekrojowych, takich jak:
 • Strategiczne przewidywanie technologii;
 • Komponenty związane z ITAR w europejskich systemach uzbrojenia;
 • Normy wojskowe i interoperacyjność;
 • Wojskowe aspekty etyczne, prawne i społeczne.

Nabór przez Participant Portal jest bezterminowy, zaleca się jednak możliwie szybką rejestrację w związku ze zbliżającymi się konkursami wymagającymi przydzielenia ekspertów oceniających.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są tutaj.