Sejm przyjął Ustawę prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0)

Podczas obrad  w dniu 3 lipca Sejm przyjął z poprawkami ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz przepisy ją wprowadzające.
Ustawa będzie teraz procedowana przez Senat.

Ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 r.