Przypominamy o trwajacych konkursach na projekty. Oferta jest szeroka, od ICT po bioenergy. Pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie zapraszamy na konsultacje w trybie ciągłym.

INTERREG - POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020
Konkursy w priorytetach: - „Blue growth” potencjał ekonomiczny i Bałtyku i jego wybrzeża - „Green growth” wzrost ekonomiczny z zachowaniem równowagi w korzystaniu z zasobów naturalnych. Składanie wniosków jest jednoetapowe. Termin aplikacji do 16 grudnia br.
Więcej >>>

ERA-NET BIOENERGY – KONKURS NCBIR
Finansowanie można uzyskać na innowacyjne badania, wychodzące poza aktualny stan techniki z zakresu bioenergii. Projekty mogą być składane przez naukowców, przedsiębiorców oraz konsorcja naukowe. Deadline 23 stycznia 2017 r
Więcej >>>

CHIST-ERA – KONKURS NCN DLA BRANŻY INFORMATYCZNEJ
Nowy konkurs z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych w dwóch priorytetach: Lifelong Learning for Intelligent Systems oraz Visual Analytics for Decision-Making under Uncertainty. W Polsce konkurs poprowadzi NCN. Deadline: 17 stycznia 2017.
Więcej>>>

ELECTRIC MOBILITY EUROPE – KONKURS NCBR
Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych. Nabór wniosków wstępnych (I etap) potrwa do 6 lutego 2017. Poziom dofinansowania od 70 do 85%.
Więcej >>>