W 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego planuje tylko 2 konkursy dot. współpracy firm z jednostkami naukowymi w priorytecie 1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”:

- Typ 1 Małe projekty B+R („bony na innowacje”) – nabór od lipca do sierpnia 2017;

- Typ 2 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej” – ogłoszenie konkursu 15 grudnia br, nabór od stycznia do marca 2017.

Harmonogram naborów na 2017

Wyszukiwarka konkursów RPO WZ