Otwarty został nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich. Nabór wniosków trwa do 31 marca 2017. 

Program MarTERA zastąpił poprzedni program Era-Net MARTEC, w którym ostatni nabór odbył się roku 2015.
W ramach konkursu można uzyskać środki na prowadzenie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 eur


Do konkursu można zgłaszać projekty, których tematyka dotyczy następujących zagadnień:

PA1: Environmentally friendly maritime technologies;
PA2: Development of novel materials and structures;
PA3: Sensors, automation, monitoring and observations;
PA4: Advanced manufacturing and production;
PA5: Safety and security.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR oraz programu.