Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego opublikował regulamin konkursu w ramach działania 1.1 typ 2 dotyczący projektów badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodaraczej m.in. w specjalizacjach: wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowemultimodalny transport i logistykaprodukty oparte na technologiach informacyjnych.

W konkursie mogą brać udział m.in. partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jest jednostka naukowa.

Nabór wniosków trwa od 16 stycznia do 16 marca 2017


Szczegółówe informacje >>>