Spotkanie informacyjne programu TEAM-NET

Spotkanie informacyjne dot. programu TEAM-NET odbędzie się w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dn. 26 września br. Rejestracja na spotkanie zostanie uruchomiona na początku września. Spotkanie będzie transmitowane on line. Więcej informacji na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/ (...)


KE poszukuje ekspertów z dziedziny obronności

Europejska Agencja Obrony (EDA) tworzy bazę danych niezależnych ekspertów, niezbędnych w związku z działaniami przygotowawczymi w zakresie badań nad obronnością do następujących zadań: Monitorowanie realizacji działań; Recenzje, kontrole i audyty dotyczące etyki. EDA poszukuje ekspertów (...)