DLA BIZNESU - OBSZARY BADAWCZE UCZELNI

Akademia Morska w Szczecinie prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych i ekonomicznych. Z tej działalności wynika realizacja krajowych i międzynarodowych projektów w szczególności w obszarach:

 • Bezpieczeństwo żeglugi;
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń oraz wybranych obiektów off-shore;
 • Optymalizacja wybranych parametrów pracy i systemów pozycjonowania;
 • Skutki kolizji statków i statku z obiektami infrastruktury wodnej;
 • Zastosowanie systemu EGNOS w obszarze morskim;
 • Symulacje systemów optymalizacji pracy urządzeń elektrycznych;
 • Eksploatacja siłowni okrętowych i układów energetycznych;
 • Nowoczesne materiały kompozytowe i konstrukcyjne;
 • Oleje i paliwa okrętowe;
 • Zanieczyszczenie powietrza, emisja NOx i SOx;
 • Zastosowanie biopaliw w silnikach małych jednostek pływających;
 • Transport intermodalny i śródlądowy;
 • Inteligentne systemy transportowe;
 • Logistyka i zarządzanie;
 • Geodezja, nawigacja, hydrografia.


Ponadto, AM realizuje projekty o charakterze edukacyjnym, infrastrukturalnym i inwestycyjnym. Szczegółowa lista projektów ilustrująca bogate doświadczenie naszej uczelni znajduje się w zakładce Wykaz projektów.

Przedsiębiorstwa zainteresowane realizacją projektów wspólnie z AM, zachęcamy do przestudiowania zakładki Pomysł na projekt - dla firm.

Natomiast pracowników AM zapraszamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą w zakładce Pomysł na projekt - dla pracowników AM.