Warsztaty w Szczecinie - Aspekty finansowe w Horyzoncie 2020

20 października Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Szczecinie organizuje warsztaty dot. aspektów finansowych w programie Horyzont 2020.

Warsztaty będą okazją do zapoznania się z najważniejszymi zasadami finansowymi obowiązującymi w programie Horyzont 2020. Przedstawionych zostanie wiele przykładów praktycznych oraz przeprowadzonych zostanie szereg ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosować pozyskaną wiedzę.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • jakie występują formy wykazywania kosztów?
  • jakie są kryteria kwalifikowalności kosztów?
  • co obejmują poszczególne kategorie kosztów bezpośrednich projektu?
  • kiedy uwalniają się koszty pośrednie i na co można je przeznaczyć?
  • jak wygląda dofinansowanie grantu?
  • jak należy rozumieć podmiot występujący jako strona trzecia projektu?
  • jak wygląda raportowanie oraz cykl finansowania grantu?
  • co należy rozumieć pod pojęciem wpływów do projektu?

Wydarzenie poprowadzi Angelika Łysiak, Konsultant ds. Programów Badawczych UE RCIiTT.

Zapisów można dokonywać do 15 października br. poprzez stronę internetową RCIiTT:www.innowacje.zut.edu.pl, zakładka "Szkolenia". Liczba miejsc ograniczona do 30 uczestników
O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń
. 
Rejestracja >>>