Wydarzenia

Horyzont 2020 - dzień informacyjny - PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

12-13 września, Praga. Spotkania informacyjne i brokerskie organizowane w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia ostatnich konkursów Rejestracja jest otwarta do 9 września br.

Więcej >>>

Horyzont 2020 - dzień informacyjny - TRANSPORT

7 października w Brukseli odbędzie się spotkanie informacyjne oraz brokerskie dot. kolejnych konkursów na projekty badawcze i innowacyjne w tematach transportu, w tym m.in. mobilności na rzecz rozwoju.
Trwa już rejestracja na spotkanie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej >>>

Horyzont 2020 - warsztaty z pisania wniosku

W dniach 21-22 marca w Poznaniu odbędą się warsztaty z pisania wniosków do Horyzontu 2020.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagane są wcześniejsze zgłoszenia.

Więcej >>>

Dzień informacyjny - Shift2Rail

6 lutego w Brukseli odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące nowych konkursów w programie Shift2Rail.

Program Shift2Rail finansowany jest ze środków programu Horyzont 2020 i dotyczy transportu kolejowego.
Aplikacja oraz realizacja projektów przebiega na takich samych zasadach jak w innych projektach programu Horyzont 2020.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Trwa rejestracja >>>

Horyzont 2020 - spotkanie informacyjne w Gdańsku - SPACE


24 września w Gdańsku odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące aktualnych i przyszłych programów finansowania badań dla sektora kosmicznego, w tym:  
Europejskiej Agencji Kosmicznej,
Komisji Europejskiej - HORYZONT2020,
EUMETSAT,
NCBiR-u,
NCN-u 
oraz RPO.

Podczas spotkania zostaną omówionie zasady udziału w konkursach ogłaszanych przez ww. instytucje.
Zgłoszenia udziału w szkoleniu do 19 września. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej >>>

Horyzont 2020 - dzień informacyjny i spotkania brokerskie - SPACE

W dniach 11-12 października w Pradze odbędzie się dzień informacyjny oraz forum poszukiwania partnerów dla projektów w Horyzoncie 2020 w obszarze przestrzeni kosmicznej dla konkursów zaplanowanych na lata 2019-2020. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Więcej >>>