Wydarzenia

Horyzont 2020 - Spotkanie brokerskie dla transportu

Otwarta jest już rejestracja na spotkanie brokerskie do nowych konkursów z obszaru transportu w programie Horyzont 2020. Odbędzie się ono 13 grudnia w Brukseli. Rejestracja na spotkania brokerskie trwa tylko do 6 listopada.
Więcej >>>

Horyzont 2020 - Spotkanie brokierskie - MATERIAŁY

Spotkanie brokerskie, które odbędzie się 16 listopada w Monachium i dotyczyć będzie nowych już konkursów w Horyzoncie 2020 zaplanowanych na lata 2018-2020 w dziedzinie nanotechnologii oraz zaawansowanych materiałów.
W spotkaniu zapowiedziała już udział duża ilość firm i instytucji z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.
Trwa rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej >>>

Horyzont 2020 - warsztaty "Jak przygotować wniosek"

Bezpłatne dwudniowe warsztaty – „Jak napisać wniosek do programu Horyzont 2020”
5-6 października, Poznań, bezpłatne, wymagana wcześniejsza rejestracja, liczba miejsc ograniczona
Więcej >>>

Horyzont 2020 - Dzień informacyjny - zaawansowane materiały


W dniach 3-4 października w Brukseli odbędzie się spotkanie informacyjne oraz spotkania brokerskie poświęcone nowym konkursom w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020 w dziedzinie zaawansowanych materiałów, zaawansowanych technologii produkcji i przetwarzania.

Poza zapoznaniem się z tematyką planowanych konkursów, zasadami składania wniosków, jest to najlepsza okazja do nawiązania kontaktów i współpracy w celu wspólnej realizacji projektów.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Więcej >>>

Horyzont 2020 - giełda i konferencja w Düsseldorfie

Konferencja "Successful Research & Innovations In Europe "

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 marca br. w Düsseldorfie i będzie koncentrować się wokół dziedzin: teleinformatyka, energia, nanotechnologia/materiały, zrównoważona gospodarka, nauki o życiu, transport. Wymagana rejestracja do dnia 22 lutego br.
Więcej >>>

Horyzont 2020 - dzień informacyjny

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na dzień informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020, który odbędzie się  7 grudnia 2016 r. w Warszawie. Swoją obecność potwierdziła przedstawicielka i ekspert Komisji Europejskiej, która opowie o projektach wymagających podejścia wielopodmiotowego (multi-actor approach) oraz grupach operacyjnych tworzonych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI).

W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostaną również nowe możliwości jakie naukowcom i przedsiębiorcom daje udział w programie Horyzont 2020, kwestie związane ze składaniem wniosków i ich oceną oraz przede wszystkim bieżąca tematyka konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2) na 2017 rok.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, lecz wymagana jest wcześniejsza REJESTRACJA.