Wydarzenia

Horyzont 2020 - spotkanie brokerskie

21 czerwca, Paryż. Obszar: Energia. Organizator: C-Energy Project. Pięć sesji networkingowych:

 • Buildings, 
 • Industry & Services,
 • Investment,
 • Energy Source,
 • Policy.
Podczas spotkania przedstawione zostaną otwarte konkursy oraz projekty dofinansowane z Horyzontu 2020 w obszarze energii.  

Rejestracja i dalsze informacje

Horyzont 2020 - spotkanie brokerskie

7 czerwca, Meinz. Obszar: Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia. Wydarzenie poświęcone będzie nadchodzącym konkursom w następujących obszarach tematycznych:

 • Nanotechnologies and Advanced Materials
 • Biotechnologies
 • Advanced manufacturing and processing
 • Energy efficiency in Buildings (PPP EeB)
 • Factories of the Future (PPP FoF)
 • Sustainable process industries (PPP SPIRE)
 • Open Innnovation Test Beds (OITB)
Celem wydarzenia jest przedstawienie  tematów programu prac NMBP na lata 2018-2020 programu ramowego w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020. Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje własne koncepcje projektowe i spotkać się z przedstawicielami firm/MŚP, uniwersytetami i organizacjami badawczymi w celu wymiany pomysłów podczas wcześniej ustalonych spotkań, w celu umożliwienia przyszłej współpracy i zainicjowania projektów europejskich.

Spotkanie jest wspierane przez przedstawicieli Krajowych Punktów Kontaktowych i  Enterprise Europe Network.

Uczestnictwo jest bezpłatne, ale rejestracja jest obowiązkowa, ponieważ liczba uczestników jest ograniczona.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Horyzont 2020 - Spotkania brokerskie

27 kwietnia, Paryż
Międzynarodowo wydarzenie brokerskie poświęcone poszukiwaniom partnerów i nawiązywaniu współpracy w projektach programu Horyzont 2020 w obszarach:

 • przestrzeń kosmiczn
 • środowisko
 • środki transportu

WIęcej informacji oraz rejestracja >>>


Horyzont 2020 - dzień informacyjny - Transport

29 listopada, Warszawa, spotkanie dot. nowych konkursów w programie Horyzont 2020 w obszarze transportu. Spotkanie bezpłatne, obowiązuje rejestracja.
Więcej >>>

Horyzont 2020 - Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie Przestrzeń Kosmiczna

W dniach 13-14 grudnia 2017 br. odbędzie się Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze  Przestrzeń Kosmiczna w Programie HORYZONT 2020.

Podczas dnia informacyjnego przedstawione zostaną dokładne założenia najbliższych konkursów przez  ekspertów Komisji Europejskiej (EC), Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), Europejskiej Agencji ds. Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), a także  Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich  Przedsiębiorstw (EASME).

W ramach wydarzenia odbędą się również spotkania brokerskie w ramach B2B oraz możliwość prezentacji pomysłu na projekt w ramach tzw. „Pitch session”.

Wstępny program i więcej informacji: www.b2match.eu/spaceinfoday-warsaw2017

Rejestracja jest już otwarta: https://www.b2match.eu/spaceinfoday-warsaw2017/sign_up