O komercjalizacji dla firm

W Akademii Morskiej w Szczecinie są trzy jednostki zajmujące się kwestiami komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych w różnej formie, z którymi należy się kontaktować w sprawach opisanych poniżej.

I. Centrum Transferu Technologii Morskich jest kontaktem dla firm w sprawie wspólnych projektów B+R opartych na pomyśle AM lub firmy (ale z AM w roli wykonawcy / partnera) wykorzystujących finansowanie unijne np. Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 czy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 lub finansowanie z programów międzynarodowych takich jak np. Era Net Martec.

II. Spółka celowa Uczelni Centrum Innowacji Akademii Morskiej Sp. z o.o.  zarządza wynalazkami AM (sprzedaje, udziela licencji, oddaje w dzierżawę lub najem), a także zarządza laboratoriami: Zielonej Energetyki oraz Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków oferującymi określone usługi badawcze na zasadach komercyjnych.

III. Dział Nauki odpowiada za obsługę zleconych przez firmy prac badawczych.

Natomiast inną kwestią interesującą firmy są szkolenia i kursy świadczone na zasadach komercyjnych przez AM. Większość kursów znajdujących się w ofercie AM jest z zakresu ratownictwa, doskonalenia kadr oficerskich oraz szkolenia rybaków. Aby jednak poznać szczegółówe oferty, odsyłamy do stron ośrodków szkoleniowych:

Ponadto, zachęcamy przedsiębiorstwa do zapoznania się z kwestiami ochrony własności intelektualnej i do korzystania z dostępnych materiałów na ten temat:

Publikacje Urzędu Patentowego RP

Interaktywny kurs e-learningowy Urzędu Patentowego RP poświęcony zagadnieniom własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

I
PANORAMA