DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology

Projekt złożony w konkursie dotyczącym wzrostu wykorzystania zielonych technologii do zmniejszenia szkód wywoływanych przez zanieczyszczenia w obszarze Morza Bałtyckiego

Słowa kluczowe:

Wartość 180 000,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2019-07-01 - 2022-06-30
Źródło finansowania South Baltic
Kontakt Cezary Behrendt - kierownik projektu
Skład konsorcjum Instytut Morski w Gdańsku
Gesellschaft zur Förder. des Hanseatic Institute for Entrepr. and Reg Dev. an der Uni Rostock e.V.
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Universität Rostock
Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzu
Institut für nachhaltige Wirtschaft und Logistik
WWW