Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego

Celem głównym projektu jest poprawa własności selektywnych bałtyckich worków dorszowych poprzez wprowadzenie istotnych, innowacyjnych zmian w ich konstrukcjach. Opracowane nowe rozwiązania korzystnie wpłyną na zmianę struktury śmiertelności połowowej dorszy bałtyckich, zmniejszając tym samym negatywną presję rybołówstwa na środowisko morskie. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu powstaną innowacyjne rozwiązania techniczne, które po wdrożeniu do praktyki wpłyną korzystnie na stan zasobów dorsza bałtyckiego poprzez redukcję tzw. nieujawnionego odrzutu.

Słowa kluczowe:

Wartość 3 659 000,00 PLN (złoty)
Okres realizacji 2018-09-01 - 2021-04-30
Źródło finansowania Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Kontakt Piotr Nowakowski - kierownik projektu p.nowakowski@am.szczecin.pl
Wioletta Szczurko - asystent finansowy
Skład konsorcjum
WWW brak