PACTT Science Business Innovation EXPO 2020

24-25 listopada 2020, Łódź. Wydarzenie skierowane do przedsiębiorców, w którym to pierwszy raz wystawcami będą uczelnie wyższe, instytuty badawcze prezentujące ofertę swoich technologii i usług. Organizatorzy to Politechnika Łódzka, Porozumienie Centrów Transferu Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dalsze informacje na: https://psbi.pl/