Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo CTTM

O nas O CTTM

Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie (CTTM) zostało utworzone 1 grudnia 2010 jako odpowiedź na potrzebę komercjalizacji wyników działalności naukowej uczelni. Zmieniające się otoczenie formalnoprawne komercjalizacji wyników badań w Polsce powoduje, że CTTM również przechodzi reorganizację. Od 01.11.2020 r. CTTM jest częścią Centrum Projektów i Innowacji.

Zadania CTTM:

I. Obsługa procesu komercjalizacji wyników działalności naukowej pracowników AM:

 • Dobór prawnej formy ochrony dobra intelektualnego;
 • Opracowanie modelu współpracy z podmiotem gospodarczym korzystającym z tego dobra;
 • Koordynacja zawieranych transakcji poprzedzona przygotowaniem stosownych dokumentów;
 • Podnoszenie świadomości pracowników naukowych uczelni w zakresie ochrony własności intelektualnej i transferu technologii do gospodarki;
 • Obsługa procesu ujawniania dóbr intelektualnych w uczelni przez pracowników;
 • Licencjonowanie i sprzedaż wynalazków, wzorów, utworów powstałych w Akademii;
 • Koordynacja współpracy naukowców z otoczeniem gospodarczym;
 • Promocja osiągnięć technicznych uczelni na targach i wystawach oraz w konkursach;
 • Promocja wynalazczości i innowacyjności;
 • Obsługa organizacyjna w zakresie przygotowywania ze strony uczelni informacji, dokumentów lub decyzji w celu komercjalizacji pośredniej przez CIAM Sp. z o.o. wyników działalności naukowej;
 • Obsługa organizacyjna i formalnoprawna w zakresie przygotowania i zawierania umów i porozumień o współpracy z przemysłem i innymi instytucjami w zakresie zleconym przez władze uczelni.

II. Obsługa procesu wykorzystania infrastruktury uczelni

 • Opracowywanie modelu organizacyjnego w zakresie komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej.

III. Wsparcie pracowników uczelni w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów 

 • Udzielanie indywidualnych konsultacji pracownikom Akademii w zakresie udziału w projektach;
 • Poszukiwanie źródeł finansowania projektów według zgłaszanych zainteresowań;
 • Pomoc w budowaniu konsorcjum projektowego i w opracowaniu profilu (oferty współpracy badawczej);
 • Pomoc na etapie przygotowania wniosku w zakresie kwalifikowalności wydatków i kryteriów formalnych;
 • Udzielanie informacji w zakresie prawidłowej realizacji projektu;
 • Informowanie o dostępnych w Polsce i za granicą źródłach finansowania;
 • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi operatorami programów finansujących działalnośc uczelni.

IV. Obsługa procesu realizacji usług badawczych

 • Rejestracja usługi;
 • Koordynacja zawarcia umowy z podmiotem zlecającym;
 • Kontrola kwalifikowalności wydatków oraz termonowości realizacji prac;
 • Koordynacja rozliczenia pracy.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę